Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Disclaimer

Gebruik van de rekentool

De inhoud van de pagina's op de isomasters rekentool is bedoeld om u te informeren en u een extra werkinstrument aan te bieden als klant of gebruiker van isomasters koelcellen. De inhoud van de rekentool is een flexibel gegeven en dus onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving. De rekentool bevat extrapolaties van verschillende fysiek uitgevoerde testen. De vermelde resultaten zijn louter indicatief en niet bindend. De prijzen zijn actuele catalogusprijzen. Energietarieven zijn te raadplegen via de CREG.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben bij bepaalde informatie kan u steeds terecht bij uw vertegenwoordiger en via onze commerciële dienst (info@isomasters.com). Isomasters kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze rekentool of het gebruik van de gegenereerde resultaten.

Het materiaal dat u via de rekentool wordt aangeboden, blijft eigendom van isomasters of van de partij waarvan wij een licentie hebben ontvangen. Wilt u dit materiaal reproduceren, dient u eerst contact op te nemen met onze dienst marketing via info@isomasters.com zodat we u kunnen helpen in overeenstemming met het auteursrecht.

Het kan dat isomasters externe links toevoegt aan de rekentool. Deze links zijn louter informatief bedoeld en betekent niet dat isomasters instemt met de inhoud van deze website(s). De inhoud van deze website(s) valt dus ook niet onder de verantwoordelijkheid van isomasters.